Regelingen - Scholing en arbeidsmarkt

Op het thema scholing en arbeidsmarkt zijn onder andere onderstaande financieringsmogelijkheden beschikbaar.

  • Cofinanciering projecten Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA): de regeling heeft als doel het voorkomen van werkloosheid en het stimuleren van de overgang van werk naar werk. dowload informatieblad
  • ESF: het Europees Sociaal Fonds richt zich op sociale inclusie en duurzame inzetbaarheid. meer informatie
  • Subsidieregeling Praktijkleren: de regeling heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te bieden. download informatieblad
  • Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen: vanuit het Sociaal Akkoord van 11-4-2013 is binnen het inmiddels gesloten tweede tijdvak subsidie beschikbaar voor sectorplannen op het gebied van (1) het zorgen voor gezonde en goed geschoolde werknemers, (2) het bieden van begeleiding bij het vinden van ander werk, (3) het verbeteren van arbeidskansen voor mensen met een beperking. download informatieblad In het derde tijdvak, dat in de periode van 15 januari tot en met 15 september 2015 was opengesteld, is subsidie beschikbaar voor sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk, met de mogelijkheid van de zogenoemde brug-WW. download informatieblad
  • Europees Globalisering Fonds: Bedrijven en sectoren die effecten ondervinden van globalisering kunnen bij ontslag van minimaal 500 personen in één bedrijf of een sector een aanvraag voor subsidie indienen om ontslagen medewerkers van werk naar werk te begeleiden. download informatieblad
  • Erasmus+: Dit nieuwe subsidieprogramma van de Europese Commissie voor onderwijs, training, jeugd en sport is de vervanger van het per 1 januari 2014 vervallen Leven Lang Leren programma. download informatieblad

Voor het openen van de informatiebladen is Acrobat Reader benodigd. Dit programma is hier te downloaden.

 

Zoeken

Laatste tweets